• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
  • BÖLGESEL SİYASİ GAZETE
  • Doktor Değiliz Ama Hastamız Çok
  • BÖLGESEL SİYASİ GAZETE
  • Doktor Değiliz Ama Hastamız Çok
Üyelik Girişi
Site Menüsü
Videolar
Site Haritası
Takvim
Facebook
CAN GAZETESİCAN

GAZETESİ 

ARTIK

WEB'de

www.cangazetesi.
com


Doğru Tarafsız Haber


 
HAFTALIK GAZETE

İLANLAR

İ LAN
GÜLŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 1. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, aşağıda bilgileri yer alan taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
 2. Satış ihalesi 06/01/2021 tarihine rastlayan Çarşamba  günü aşağıdaki her bir taşınmaz için belirtilen saatte Karavezir mahallesi Kızılırmak caddesi Yeni Belediye binası kat:3 No:2 Gülşehir / NEVŞEHİR adresindeki belediye binamızın toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 3. Satışı yapılacak taşınmazlara ait özellikler ile satış bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda gösterilmiştir. Her bir taşınmaz için belirlenen tahmini satış bedeli üzerinden açık artırmaya başlanılacaktır.

 

MAHALLEADAPARSELCİNSİM2HİSSEİMAR    DURUMUİHALE SAATİGEÇİCİ
TEMİNAT
SATIŞ
BEDELİ
1ÇAYIR6299ARSA59353TAKS:0,30 KAKS0,6014.00165,005.500,00
2ÇAYIR47444ARSA53775TAKS:0,30 KAKS0,6014.05225,007.500,00
3ÇAYIR47520ARSA355185TAKS:0,30 KAKS0,6014.10555,0018.500,00
4CUMHURİYET3141ARSA149,8TAM2 KAT BİTİŞİK NİZAM14.15675,0022.500,00
5KARAVEZİR66410ARSA5823TAKS:0,30 KAKS0,9014.2018,00600,00
6ÇAYIR6296ARSA495259TAKS:0,30 KAKS0,6014.25780,0026.000,00
7KARAVEZİR7718ARSA344,813TAKS:0,30 KAKS0,9014.3022,50750,00
8KARAVEZİR6811ARSA565213TAKS:0,30 KAKS0,9014.351.125,0037.500,00
9KARAVEZİR7182ARSA330TAMTAKS:0,30 KAKS0,6014.401.980,0066.000,00
10ÇAYIR4823ARSA516TAMTAKS:0,30 KAKS0,6014.452.310,0077.000,00
11ÇAYIR4752ARSA399TAMTAKS:0,30 KAKS0,6014.501.800,0060.000,00
12ÇAYIR5171ARSA420TAMTAKS:0,30 KAKS0,6014.551.950,0065.000,00
13ÇAYIR5172ARSA351TAMTAKS:0,30 KAKS0,6015.001.590,0053.000,00
14ÇAYIR5158ARSA577TAMTAKS:0,30 KAKS0,6015.052.550,0085.000,00
15KARAVEZİR1786ARSA4500TAMEMSAL :0,30-
Y  en çok 7,50
PETROL İSTASYONU    
ALANI
15.1060.000,002.000.000,00
16KARAVEZİR436327ARSA903TAMTAKS:0,30 KAKS0,9015.1512.000,00400.000,00

 

 1. Satışı yapılacak taşınmaz ihalesine ilişkin dokümanlar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden İhale günü saat 12:00’ ye  kadar ücretsiz olarak görülebilir.
 2. İhaleye katılacaklar 250.00 TL. doküman bedelini Belediyemiz tahsilatına ödeyerek doküman bedeli makbuzu ve geçici teminat belgelerini İhale Komisyonuna ibraz edeceklerdir. Birden fazla taşınmaz ihalesine katılacaklar her bir taşınmaz için ayrı ayrı doküman bedeli ile geçici teminat bedeli ödeyecektir.
 3. Taşınmaz satışımızda KDV muafiyeti uygulanacaktır.

    7 -  İhaleye katılacak istekliler;
                      GERÇEK KİŞİLERDEN;
       a) T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi
       b) Nüfus Müdürlüğünden alınacak Yerleşim yeri belgesi ( Tebligata yarar adres beyanı için )
       c)  Adli Sicil Kaydı Belgesi
       d) İhaleye katılacakların geçici teminat bedelini ve doküman bedelini ödediklerini gösterir makbuzlar,
       e)-Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair Borcu Yoktur Belgesi .
       f)-Başkasının adına vekil olarak ihaleye katılanlar Noterden onaylı Vekaletname ile vekalet edene dair
           imza beyannamesi tebliğ edecektir.
                     TÜZEL  KİŞİLERDEN :
       a)-Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili    
           Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili
           makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
      b)-Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,
      c)-Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve
           ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
      d)-Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter
           tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
      e)-Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
      f)- Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
      g)-Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
      h)- Şartname aldığına dair belge,
      ı)- Gülşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden) zorundadırlar.
8- İhalede satış yapılmaması halinde ikinci ihale 21/01/2021 tarihinde aynı yer, saat ve şartlarda yapılacaktır.
9- Belediye Encümenimiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlanen duyurulur.24/12/2020
 
 


İLAN
GÜLŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, aşağıda bilgileri yer alan taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
2. Satış ihalesi 16/12/2020 tarihine rastlayan Çarşamba günü aşağıdaki her bir taşınmaz için belirtilen saatte Karavezir mahallesi Kızılırmak caddesi Yeni Belediye binası kat:3 No:2 Gülşehir / NEVŞEHİR adresindeki belediye binamızın toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3. Satışı yapılacak taşınmazlara ait özellikler ile satış bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda gösterilmiştir. Her bir taşınmaz için belirlenen tahmini satış bedeli üzerinden açık artırmaya başlanılacaktır.

SIRA MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ M2 HİSSE İMAR DURUMU İHALE GEÇİCİ SATIŞ
NO SAATİ TEMİNAT BEDELİ
1 KARAVEZİR 586 3 ARSA 990,07 TAM 6 KAT- 0,30 TAKS-KAKS1,80 14:05 ₺29.706,00 ₺990.200,00
2 KARAVEZİR 586 4 ARSA 1000,141 TAM 6 KAT- 0,30 TAKS-KAKS1,80 14:10 ₺30.006,00 ₺1.000.200,00
3 KARAVEZİR 586 5 ARSA 1570,038 TAM 6 KAT- 0,30 TAKS-KAKS1,80 14:15 ₺35.016,00 ₺1.167.200,00
4 KARAVEZİR 586 6 ARSA 1000,144 TAM 6 KAT- 0,30 TAKS-KAKS1,80 14:20 ₺30.006,00 ₺1.000.200,00
5 KARAVEZİR 586 7 ARSA 982,929 TAM 6 KAT- 0,30 TAKS-KAKS1,80 14:25 ₺29.661,00 ₺988.700,00
4. Satışı yapılacak taşınmaz ihalesine ilişkin dokümanlar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden İhale günü saat 12:00' ye kadar ücretsiz olarak görülebilir.
5. İhaleye katılacaklar 250.00 TL. doküman bedelini Belediyemiz tahsilatına ödeyerek doküman bedeli makbuzu ve geçici teminat belgelerini İhale Komisyonuna ibraz edeceklerdir. Birden fazla taşınmaz ihalesine katılacaklar her bir taşınmaz için ayrı ayrı doküman bedeli ile geçici teminat bedeli ödeyecektir.
6 -İhaleye katılacak istekliler;
GERÇEK KİŞİLERDEN;
a) T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi
b) Nüfus Müdürlüğünden alınacak Yerleşim yeri belgesi ( Tebligata yarar adres beyanı için )
c) Adli Sicil Kaydı Belgesi
d) İhaleye katılacakların geçici teminat bedelini ve doküman bedelini ödediklerini gösterir makbuzlar,
e)-Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair Borcu Yoktur Belgesi .
f)-Başkasının adına vekil olarak ihaleye katılanlar Noterden onaylı Vekaletname ile vekalet edene dair imza
beyannamesi tebliğ edecektir.
TÜZEL KİŞİLERDEN :
a)-Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
b)-Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,
c)-Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
d)-Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
e)-Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
f)- Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
g)-Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
h)- Şartname aldığına dair belge,
ı)- Gülşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden) zorundadırlar.
7- İhalede satış yapılmaması halinde ikinci ihale 04/01/2021 tarihinde aynı yer, saat ve şartlarda yapılacaktır.
8- Belediye Encümenimiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlanen duyurulur.02/12/2020DEMİR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
GÜLŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ


Muhtelif Ebatlarda Demir Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2020/643052

 

1-İdarenin
a) Adresi:KIZILIRMAK CADDESİ GÜLŞEHİR/NEVŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası:3844113003 - 3844113905
c) Elektronik Posta Adresi:gulsehirbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:İhtiyaç raporu ve teknik şartnamede belirtilen özelliklere sahip 5 kalem profil demir,2 kalem sac,1 kalem boru
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Gülşehir Belediyesi fen işleri müdürlüğünün göstereceği yere teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi:Teslimat sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 5 gün içinde mesai saatlerinde yapılacaktır. Teslim edilecek ihale konusu malzemeler kurum içerisinde idarenin belirteceği yere indirilecektir.Malzemelerin nakliyesi,yükleme ve indirilmesi,istiflenmesinden yüklenici sorumludur.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Gülşehir Belediyesi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati:10.12.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 


T.C.
GÜLŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

GÜLŞEHİR ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN
(KAMULAŞTIRMA İLANI)
Davacı idare; Karayolları Genel Müdürlüğü Vekili Av. Orhan KILIÇ tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazın bedelinin tespiti karşılığı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi ve bu kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4650 sayılı kanunun 5. Maddesi gereğince arazi vasfında olan taşınmazın, Kamulaştırma Kanunu 11/f md. Göre net gelir hesabı ile bedelinin tespiti ve taşınmazın kamulaştırılan kısmının müvekkili idare adına tapuya tescili davalarında;
1-18/08/2015 karar tarihli 2015/94 karar sayılı "Kamulaştırma İşlemine Başlama Kararı" uyarınca belirtilen taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,
2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Gülşehir Şubesine açılacak olan bir hesaba yatırılacağı,
3-Konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren iki (2) hafta gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesinin gerektiği,
4-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılınabileceği,
5-Açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü yöneltilmesi,
6- Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda dava açmadığınız, idari davanın açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirmediğiniz takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,
Hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
Esas NoİL-İLÇE MAH/KÖYMEVKİİADA-PARSEL 2020/197 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR ÇALIŞANLAR KARATAŞ 448-171


İ LAN
GÜLŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
 1. Belediyemize tahsisli İlçemiz Karavezir mahallesi 191 ada 16 parselde yer alan Sağlık Ocağı  – Garaj ve Lojmanlardan oluşan metruk binanın yıkımı, hafriyatının taşınması ve çıkan hurda malzemenin bedelinin belediyemize ödenmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile ihale edilecektir.
 2. İhale 20/10/2020 tarihine rastlayan Salı  günü saat 14.00’de  Belediyemiz toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 3. Birinci madde de belirtilen ihalesi yapılacak iş karşılığı tahmini bedel, geçici teminat bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup belirlenen tahmini bedel üzerinden açık artırmaya başlanılacaktır.

 

CİNSİYAŞITİPİTAHMİNİ                    BEDEL
 KDV DAHİL
%3 GEÇİÇİ
TEMİNAT
İHALE GÜNÜ
VE SAATİ
YIKIMI YAPILACAK YERLER
Sağlık Ocağı  Garaj ve Lojman BinalarıTakriben
 70 yaşında


 
Yığma Kargir, Betonarme 
15.900,00TL
 
 
    477,00TL.

20/10/2020
    14:00
İlçemiz Karavezir Mahallesinde 191 Ada, 16 Parselde Yer alan  Sağlık Ocağı-Garaj ve Lojman binaları.

 

 1. İhalesine ilişkin dokümanlar İhale günü saat 12:00’ ye  kadar ücretsiz olarak görülebilir.
 2. İhaleye katılacaklar 100.00 TL. doküman bedelini Belediyemize ödeyerek doküman bedeli makbuzu ile geçici teminat makbuzunu İhale Komisyonuna ibraz edeceklerdir.

6 -İhaleye katılacak istekliler;
         a) Tebligata yarar adres beyanı, TC. Kimlik  Numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisi.
         b)İhaleye katılacakların geçici teminat bedelini yatırdıklarına dair makbuzları, tüzel  kişiler ise ayrıca yılı içinde alınmış onaylı Sicil Kaydı ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş Noter onaylı yetki belgesi veya imza sirkülerinin örneğini, Vergi numaralarını,                            
        c) Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair Borcu yoktur yazısı,      
        d) Adli Sicil Belgesi, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına sunmak zorundadırlar.
7- İhalenin yapılmaması halinde ikinci ihale 04/11/2020 tarihinde aynı yer, saat ve  şartlarda yapılacaktır.
8- Belediye Encümenimiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
        İlanen duyurulur.08/10/2020
 AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ)
KAPADOKYA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü 01/01/2021-31/12/2022 tarihleri arasında 70000 litre Motorin ve 14400 litre Kurşunsuz Benzin mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2020/524919
1-İdarenin
a) Adı :DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) KAPADOKYA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :TUZKÖY MAHALLESİ 50400 GÜLŞEHİR/NEVŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası :3844214455 - 3844214451
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü 01/01/2021-31/12/2022 tarihleri arasında 70000 litre Motorin ve 14400 litre Kurşunsuz Benzin
b) Niteliği, türü ve miktarı :Motorin 70.000 litre - Kurşunsuz Benzin 14.400 litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :DHMİ Kapadokya Havalimanı Depoları
ç) Süresi/teslim tarihi :İhale konusu malın teslimatı, İdarenin siparişini izleyen 48 saat içinde İdarenin ihtiyaç duyduğu miktar kadar partiler halinde yapılacaktır. 01.01.2021-31.12.2022 tarihleri arasında İdare'nin talebi doğrultusunda teslim işlemleri gerçekleştirilecektir.
d) İşe başlama tarihi :01.01.2021
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :09.11.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü Teknik Blok Toplantı Salonu Gülşehir/NEVŞEHİR
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1- İhaleye katılacak Akaryakıt Dağıtım Şirketleri; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan almış olduğu, ihalenin yapılacağı tarihte geçerliliği devam eden '' Dağıtıcı Lisansı'nın'' Noter tasdikli suretini veya aslını teklifiyle birlikte verecektir.
2- İhaleye katılacak Akaryakıt Bayileri; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yetki verdiği ''Dağıtıcı Lisansı'na'' sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair, ihalenin yapılacağı tarihte geçerliliği devam eden '' Bayilik Lisansı'nın'' noter tastikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
3- İhaleye katılacak olan Akaryakıt Pompa Satış İstasyonları; herhangi bir Akaryakıt Dağıtım Şirketinden ihalenin yapılacağı tarihte geçerliliği devam eden Akaryakıt Pompa Satış İstasyonu bayilik belgesi ve Akaryakıt İstasyonu işletim ruhsatının noter tastikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
4- İhaleye katılacak olan istekli, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli tüm hükümlere uymak zorunda olup, bununla ilgili olarak;
4a) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesininin aslı veya noter onaylı suretini teklifiyle birlikte verecektir.
4b) Tehlikeli madde veya tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortasını teklifiyle birlikte verecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Motorin ve/veya Benzin satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
48/1 Teknik şartnameyle İdari şartname arasında çelişkili bir durumun çıkması durumunda, idarenin lehine olan madde belirleyici olacak ve idarenin beyanı esas olacaktır. 48/2 Yüklenici faturadan doğan alacağını başkasına ciro edemeyecek ve devir edemeyecektir.
Basın: ILN01233188AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
GÜLŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Otomasyon Sistemli Dökme Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/505107
1-İdarenin
a) Adresi :KIZILIRMAK CADDESİ GÜLŞEHİR/NEVŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3844113003 - 3844113905
c) Elektronik Posta Adresi : gulsehirbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :300.000 LT Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Gülşehir Belediyesi kademe ve kum çakıl ocağı işletmesindeki akaryakıt tanklarına idarece istenilen miktarda teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben idarenin ihtiyacına göre teslimat yapılacaktır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gülşehir Belediyesi
b) Tarihi ve saati : 19.10.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli; aşağıda belirtilen belgelerin herhangi birini ihale tarihi itibariyle geçerli olacak ve teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
a) Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; (EPDK) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş, Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgesini.
b) Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini.
c) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Bayilik yapmak üzere verilmiş olan Bayilik Lisansı (İstasyonlu) Belgesini.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Basın: ILN01229179ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ)
KAPADOKYA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
DHMİ Kapadokya Havalimanı 01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasında Elektrik Enerjisi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2020/497983
1-İdarenin
a) Adı :DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) KAPADOKYA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :TUZKÖY MAHALLESİ 50400 GÜLŞEHİR/NEVŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası :3844214455 - 3844214451
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :DHMİ Kapadokya Havalimanı 01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasında Elektrik Enerjisi
b) Niteliği, türü ve miktarı :2.200.000 kwh Elektrik Enerjisi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanıp, devir işlemlerinin tamamlanmasına müteakip 31.12.2021 tarihine kadar
d) İşe başlama tarihi :01.01.2021
3-İhalenina) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:02.11.2020 - 10:00b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü Teknik Blok Toplantı Salonu Gülşehir/NEVŞEHİR
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
14.02.2019 tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 23.08.2019 Tarihli 30867 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve 09.08.2019 tarihli ve 30857 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde Elektrik Enerjisi satışı için gerekli olan lisanslardan en az birinin aslı veya noter onaylı sureti teklif ekinde sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan alınmış lisans doğrultusunda serbest tüketicilere elektrik enerjisi temini ile ilgili iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Basın: ILN01229063T.C. GÜLŞEHİR (SULH HUKUK MAH.)
SATIŞ MEMURLUĞU 2019/9 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir ili Gülşehir İlçesiÇayır mahallesi Kaleönü mevkii 777 ada 1 parselde tapuda arsa vasfında kayıtlı, 446,47 m2, imar planı sınırları içinde, ayrık nizam 4 kata kadar müsadeli konut alanında, batı ve kuzey yönlerde yola cepheli, hafif meyilli,şehir merkezine 300-350 metre mesafede, alt ve üst hizmetlerden yararlanabilir durumda, üzerinde toplam 1350 TL değerinde 6 adet dut ve ceviz ağacı bulunan arsa.
Yüzölçümü : 446,47 m2
İmar Durumu : İmar planı sınırları içinde
Kıymeti : 202.261,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Sulh Hukuk Satış memurluğu satılamaz şerhi ve hissedara ait icra müdürlüğü şerhi vardır.
1. Satış Günü : 30/03/2021 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 30/04/2021 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : GÜLŞEHİR ADLİYESİ 1.KAT KAFETERYA ODASI
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/9 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 08/09/2020
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Basın: ILN01221050


T.C. GÜLŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
GÜLŞEHİR ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN
(KAMULAŞTIRMA İLANI)
Davacı idare; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Vekili Av. Nedim OLGUN tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların mülkiyet/irtifak hakkının tespit edilecek bedel karşılığı 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince TEDAŞ adına mülkiyet/irtifak hakkının tapuya tesciline karar verilmesi amacıyla Mahkememizde açılmış bulunan irtifak hakkı tesisi davalarında;
1-Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 'nin (TEDAŞ) yönetim kurulunun 18/12/2018 tarih ve 29-651 nolu kamulaştırma kararı gereğince belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildiği,
2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Gülşehir Şubesine açılacak olan bir hesaba yatırılacağı,
3-Konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren iki (2) hafta gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesinin gerektiği,
4-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılınabileceği,
5-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlü'ne yöneltilmesi,
6- Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda dava açmadığınız, idari davanın açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirmediğiniz takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet/irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,
Hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
Esas No İL-İLÇE MAH/KÖY MEVKİİ ADA-PARSEL
2020/49 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR ÇAYIR UZUNYAZI 218-9
2020/50 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR ÇAYIR UZUNYAZI 218-16
2020/51 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR ÇAYIR UZUNYAZI 218-19
2020/52 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR ÇAYIR TUZTAŞI 208-1
2020/53 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR ÇAYIR TUZTAŞI 208-9
2020/54 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR ÇAYIR TUZTAŞI 208-8 ve 7
2020/56 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ HÖYÜKBÜYÜ 3347
2020/57 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ HÖYÜKBÜKÜ 3349
2020/58 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ HÖYÜKBÜKÜ 3361
2020/59 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ HÖYÜKBÜKÜ 3420
2020/60 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ HÖYÜKBÜKÜ 3427
2020/61 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ BUCAK 1496
2020/62 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ BUCAK 2997
2020/63 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ BUCAK 1566
2020/64 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ IRMAK BUCAĞI 3549
2020/65 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ BUCAK 3660
2020/66 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR CİVELEK BUCAK 46,49,50,1168
Esas No İL-İLÇE MAH/KÖY MEVKİİ ADA-PARSEL
2020/67 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR ALKAN OZANKAYA 343
2020/68 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR YENİYAYLACIK DAĞILGAN 142-61
2020/69 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR YENİYAYLACIK DAĞILGAN 142-62
2020/70 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR YENİYAYLACIK DAĞILGAN 142-63
2020/71 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR YENİYAYLACIK BORUKLUSEKİ 150-26
2020/72 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR YENİYAYLACIK SAYINBAŞI 162-27
2020/73 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR YENİYAYLACIK SAYINBAŞI 162-29
2020/74 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR YENİYAYLACIK SAYINBAŞI 160-71
2020/74 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR ESKİYAYLACIK UZUNBUCAK 117-56
2020/75 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR YENİYAYLACIK AKYAR 159-69
2020/76 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR YENİYAYLACIK AKYAR 159-71
2020/77 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR YENİYAYLACIK DAMANAĞILI 159-83
2020/78 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR ESKİYAYLACIK SAYIN DÖLEK 126-41,43
2020/79 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR ESKİYAYLACIK UZUNBUCAK 117-19
2020/80 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR ÇALIŞANLAR SUİTİ 406-01
2020/81 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR ÇALIŞANLAR SUİTİ 406-02
2020/82 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR TUZKÖY GÖLBOĞAZI 3260
2020/83 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR TUZKÖY GÖLBOĞAZI 3263
2020/84 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR TUZKÖY DÖLEK 4171
2020/85 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR TUZKÖY SULTANBÜKÜ 2241
2020/86 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR TUZKÖY SULTANBÜKÜ 2409
2020/87 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR TUZKÖY HÖYÜKBÜKÜ 2423
2020/88 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ BUCAK 1331
2020/89 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ HÖYÜKBÜKÜ 3329,3359
2020/90 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ BUCAK 1536
2020/91 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ KIYIBAŞI 3820
2020/92 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ KIYIBAŞI 3818
2020/93 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR CİVELEK BUCAK 47
2020/94 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR ALKAN OZANKAYA 429
2020/95 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR YENİYAYLACIK ORTASULAK 145-21
2020/96 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR TUZKÖY DÖLEK 4159
Basın: ILN01218439ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
GÜLŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Gülşehir İlçe Milli Eğitim Müdürülüğüne Bağlı 3 Temel Eğitim Okuluna 1 Araç İle 171 İş Günü 6 Özel Öğretim Öğrencisinin Taşıma İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/428063
1-İdarenin
a) Adresi :ÇALIŞANLAR MAH. KIZILIRMAK CAD. 2 50900 GÜLŞEHİR/NEVŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası :3844113019 - 3844112336
c) Elektronik Posta Adresi :gulsehir50@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Gülşehir ilçesi milli eğitim müdürlüğü tarafından taşıma kapsamına alınan özel eğitim öğrenci/kursiyer/velilerin taşıma merkezi okul/kurum/sınıflara 1 araç ve rehber personel ile 171 iş günü taşınması hizmet alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :GÜLŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
c) Süresi :İşe başlama tarihi 21.09.2020, işin bitiş tarihi 18.06.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Çalışanlar Mah. Kızılırmak Cad. No: 2 50900 - GÜLŞEHİR
b) Tarihi ve saati :11.09.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
(İsteklilerden kendi malı araç istenilmeyecek veya kiralık araçlara ait sözleşmelerin teklifle birlikte sunulmasına ilişkin düzenleme yapılmayacaktır.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GÜLŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Basın: ILN01210701


bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
GÜLŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

   GÜLŞEHİR MERKEZE BAĞLI KÖY VE KÖY ALTI YERLEŞİM BİRİMLERİNDEKİ 496 ÖĞRENCİNİN 3 ORTAÖĞRETİM TAŞIMA MERKEZİ OKULA 13 HAT ( 27 ARAÇ) İLE 186 İŞ GÜNÜ TAŞIMALI EĞİTİM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/417324
1-İdarenin
a) Adresi :ÇALIŞANLAR MAH. KIZILIRMAK CAD. 2 50900 GÜLŞEHİR/NEVŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası :3844113019 - 3844112336
c) Elektronik Posta Adresi :gulsehir50@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Gülşehir ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 3 ortaöğretim taşıma merkezi okula 27 araç ile 496 öğrencinin 186 gün süre ile taşınması işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :GÜLŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
c) Süresi :İşe başlama tarihi 17.09.2020, işin bitiş tarihi 18.06.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Çalışanlar Mah. Kızılırmak Cad. No: 2 50900 - GÜLŞEHİR
b) Tarihi ve saati :10.09.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
.(İsteklilerden kendi malı araç istenilmeyecek veya kiralık araçlara ait sözleşmelerin teklifle birlikte sunulmasına ilişkin düzenleme yapılmayacaktır.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GÜLŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden
Basın: ILN01209370
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(DHMİ) KAPADOKYA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

DHMİ Kapadokya Havalimanı 01/01/2021-31/12/2022 tarihleri arasında 450000 Sm³ Lng- 70000 litre Motorin-14200 litre Kurşunsuz Benzin mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İKN : 2020/394744
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) KAPADOKYA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : TUZKÖY MAHALLESİ 50400 GÜLŞEHİR/NEVŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 3844214455 - 3844214451
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : DHMİ Kapadokya Havalimanı 01/01/2021-31/12/2022 tarihleri arasında 450000 Sm³ Lng- 70000 litre Motorin-14200 litre Kurşunsuz Benzin
b) Niteliği, türü ve miktarı : Lng 450.000 Sm³- Motorin 70.000 litre- Kurşunsuz Benzin 14.200 litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: DHMİ Kapadokya Havalimanı Depoları
ç) Süresi/teslim tarihi : İhale konusu malın teslimatı, İdarenin siparişini izleyen 48 saat içinde İdarenin ihtiyaç duyduğu miktar kadar partiler halinde yapılacaktır. 01.01.2021-31.12.2022 tarihleri arasında İdare'nin talebi doğrultusunda teslim işlemleri gerçekleştirilecektir.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2021
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.09.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü Teknik Blok Toplantı Salonu Gülşehir/NEVŞEHİR
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Motorin ve Benzin için;
1a- İhaleye katılacak Akaryakıt Dağıtım Şirketleri; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan almış olduğu, ihalenin yapılacağı tarihte geçerliliği devam eden '' Dağıtıcı Lisansı'nın'' Noter tasdikli suretini veya aslını teklifiyle birlikte verecektir.
1b- İhaleye katılacak Akaryakıt Bayileri; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yetki verdiği ''Dağıtıcı Lisansı'na'' sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair, ihalenin yapılacağı tarihte geçerliliği devam eden '' Bayilik Lisansı'nın'' noter tastikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
1c- İhaleye katılacak olan Akaryakıt Pompa Satış İstasyonları; herhangi bir Akaryakıt Dağıtım Şirketinden ihalenin yapılacağı tarihte geçerliliği devam eden Akaryakıt Pompa Satış İstasyonu bayilik belgesi ve Akaryakıt İstasyonu işletim ruhsatının noter tastikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
1d- İhaleye katılacak olan istekli, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli tüm hükümlere uymak zorunda olup, bununla ilgili olarak;
a) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesininin aslı veya noter onaylı suretini teklifiyle birlikte verecektir.
b) Tehlikeli madde veya tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortasını teklifiyle birlikte verecektir.
LNG için;
2a- Yüklenici firmanın EPDK'dan almış olduğu ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden ''Toptan Satış Lisansı''nın ve ''İletim Lisansının'' olması gerekmektedir. Yüklenici firmanın iletim lisansı yok ise iletim lisansı olan bir firma ile noter onaylı iletim sözleşmesinin olması gerekmektedir.
-Toptan Satış Lisansı aslı veya noter onaylı sureti
-İletim Lisansı veya İletim Sözleşmesinin aslı veya noter onaylı sureti,
Bu lisanslar teklif ile birlikte idareye sunulacaktır.
2b- İhaleye katılacak olan istekli, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli tüm hükümlere uymak zorunda olup, bununla ilgili olarak
a) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesini aslı veya noter onaylı suretini teklifiyle birlikte verecektir.
b) Tehlikeli madde veya tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortasını teklifiyle birlikte verecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Beyaz ürünler için Motorin veya Benzin satışı, Lng için ise Lng satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın: ILN01204636 

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
GÜLŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

GÜLŞEHİR MERKEZE BAĞLI KÖY VE KÖY ALTI YERLEŞİM BİRİMLERİNDEKİ 496 ÖĞRENCİNİN 3 ORTAÖĞRETİM TAŞIMA MERKEZİ OKULA 13 HAT ( 27 ARAÇ) İLE 186 İŞ GÜNÜ TAŞIMALI EĞİTİM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/417324
1-İdarenin
a) Adresi :ÇALIŞANLAR MAH. KIZILIRMAK CAD. 2 50900 GÜLŞEHİR/NEVŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası :3844113019 - 3844112336
c) Elektronik Posta Adresi :gulsehir50@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Gülşehir ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 3 ortaöğretim taşıma merkezi okula 27 araç ile 496 öğrencinin 186 gün süre ile taşınması işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :GÜLŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
c) Süresi :İşe başlama tarihi 17.09.2020, işin bitiş tarihi 18.06.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Çalışanlar Mah. Kızılırmak Cad. No: 2 50900 - GÜLŞEHİR
b) Tarihi ve saati :10.09.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
.(İsteklilerden kendi malı araç istenilmeyecek veya kiralık araçlara ait sözleşmelerin teklifle birlikte sunulmasına ilişkin düzenleme yapılmayacaktır.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GÜLŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden
Resmi İlanlar www. gov. tr'de Basın: ILN01209370

................................................................................................................. 

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(DHMİ) KAPADOKYA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

DHMİ Kapadokya Havalimanı 01/01/2021-31/12/2022 tarihleri arasında 450000 Sm³ Lng- 70000 litre Motorin-14200 litre Kurşunsuz Benzin mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/394744
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) KAPADOKYA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : TUZKÖY MAHALLESİ 50400 GÜLŞEHİR/NEVŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 3844214455 - 3844214451
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : DHMİ Kapadokya Havalimanı 01/01/2021-31/12/2022 tarihleri arasında 450000 Sm³ Lng- 70000 litre Motorin-14200 litre Kurşunsuz Benzin
b) Niteliği, türü ve miktarı : Lng 450.000 Sm³- Motorin 70.000 litre- Kurşunsuz Benzin 14.200 litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: DHMİ Kapadokya Havalimanı Depoları
ç) Süresi/teslim tarihi : İhale konusu malın teslimatı, İdarenin siparişini izleyen 48 saat içinde İdarenin ihtiyaç duyduğu miktar kadar partiler halinde yapılacaktır. 01.01.2021-31.12.2022 tarihleri arasında İdare'nin talebi doğrultusunda teslim işlemleri gerçekleştirilecektir.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2021
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.09.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü Teknik Blok Toplantı Salonu Gülşehir/NEVŞEHİR
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Motorin ve Benzin için;
1a- İhaleye katılacak Akaryakıt Dağıtım Şirketleri; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan almış olduğu, ihalenin yapılacağı tarihte geçerliliği devam eden '' Dağıtıcı Lisansı'nın'' Noter tasdikli suretini veya aslını teklifiyle birlikte verecektir.
1b- İhaleye katılacak Akaryakıt Bayileri; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yetki verdiği ''Dağıtıcı Lisansı'na'' sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair, ihalenin yapılacağı tarihte geçerliliği devam eden '' Bayilik Lisansı'nın'' noter tastikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
1c- İhaleye katılacak olan Akaryakıt Pompa Satış İstasyonları; herhangi bir Akaryakıt Dağıtım Şirketinden ihalenin yapılacağı tarihte geçerliliği devam eden Akaryakıt Pompa Satış İstasyonu bayilik belgesi ve Akaryakıt İstasyonu işletim ruhsatının noter tastikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
1d- İhaleye katılacak olan istekli, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli tüm hükümlere uymak zorunda olup, bununla ilgili olarak;
a) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesininin aslı veya noter onaylı suretini teklifiyle birlikte verecektir.
b) Tehlikeli madde veya tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortasını teklifiyle birlikte verecektir.
LNG için;
2a- Yüklenici firmanın EPDK'dan almış olduğu ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden ''Toptan Satış Lisansı''nın ve ''İletim Lisansının'' olması gerekmektedir. Yüklenici firmanın iletim lisansı yok ise iletim lisansı olan bir firma ile noter onaylı iletim sözleşmesinin olması gerekmektedir.
-Toptan Satış Lisansı aslı veya noter onaylı sureti
-İletim Lisansı veya İletim Sözleşmesinin aslı veya noter onaylı sureti,
Bu lisanslar teklif ile birlikte idareye sunulacaktır.
2b- İhaleye katılacak olan istekli, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli tüm hükümlere uymak zorunda olup, bununla ilgili olarak
a) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesini aslı veya noter onaylı suretini teklifiyle birlikte verecektir.
b) Tehlikeli madde veya tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortasını teklifiyle birlikte verecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Beyaz ürünler için Motorin veya Benzin satışı, Lng için ise Lng satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi İlanlar www. gov. tr'de                         Basın: ILN01204636     ...........................................................................................................  

            ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

         GÜLŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

            2020/2021 ÖĞRETİM YILI TEMEL EĞİTİM OKULLARI ÖĞRENCİ TAŞIMA HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

            İhale Kayıt Numarası                                                         : 2020/374609

            1-İdarenin

a) Adresi : ÇALIŞANLAR MAH. KIZILIRMAK CAD. 2 50900 GÜLŞEHİR/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası  : 3844113019 - 3844112336

c) Elektronik Posta Adresi  : gulsehir50@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : ttps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

            2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Gülşehir ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 9 taşıma merkezi okula 17 araç ile 274  öğrencinin 186 gün süre ile taşınmasıişi. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : GÜLŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

c) Süresi   : İşe başlama tarihi 31.08.2020, işin bitiş tarihi 18.06.2021

            3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çalışanlar Mah. Kızılırmak Cad. No: 2 50900 - GÜLŞEHİR /

b) Tarihi ve saati: 20.08.2020 - 10:30

            4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

            4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

            4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

.(İsteklilerden kendi malı araç istenilmeyecek veya kiralık araçlara ait sözleşmelerin teklifle birlikte sunulmasına ilişkin düzenleme yapılmayacaktır.)

            4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

            4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,                  

            4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

            4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

            4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

            4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

            4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

            4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

            4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

            4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

            Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

            4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

            4.4.1.

            Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak

kabul edilecektir.

            5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

            6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

            7. İhale dokümanının görülmesi:

            7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

            7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

            8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GÜLŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

            9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

            10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

            11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

            12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

            13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

            14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

 
........................................................................................................

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
T.C. GÜLŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2019/8 SATIŞ23.07.2020
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Nevşehir, Gülşehir, Hacılar Köyü Boğazağılı mevkii 101 ada 2 parselde kayıtlı, 30.000 m2 kuru tarım yapılabilen tarla.
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 37.500,00 TL KDV Oranı :%18 Kaydındaki Şerhler : Satılamaz şerhli
1. Satış Günü : 17/09/2020 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 19/10/2020 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : GÜLŞEHİR ADLİYESİ 1.KAT KAFETERYA SALONU
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Nevşehir Gülşehir Hacılar köyü bucak mevkii 128 ada 103 parselde kayıtlı 1.850 m2 bağ.
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 9.250,00 TL KDV Oranı : % 18 Kaydındaki Şerhler : Satılamaz şerhli
1. Satış Günü : 17/09/2020 günü 09:35 - 09:40 arası
2. Satış Günü : 19/10/2020 günü 09:35 - 09:40 arası
Satış Yeri : GÜLŞEHİR ADLİYESİ 1.KAT KAFETERYA SALONU
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir Gülşehir Hacılar Üçarkaç mevkii 105 ada 61 parselde kayıtlı 9500 m2 kuru tarım yapılabilen tarla.
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 9.500,00 TL KDV Oranı : %l8 Kaydındaki Şerhler : Satılamaz şerhli
1. Satış Günü : 17/09/2020 günü 09:40 - 09:45 arası
2. Satış Günü : 19/10/2020 günü 09:40 - 09:45 arası
Satış Yeri : GÜLŞEHİR ADLİYESİ 1.KAT KAFETERYA SALONU
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir Gülşehir Hacılar köyü Bucak mevkii 128 ada 29 parselde kayıtlı 798 m2 kuru tarım yapılabilen bağ.
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 3.990.00 TL KDV Oranı :%18 Kaydındaki Şerhler : Satılamaz şerhli
1. Satış Günü : 17/09/2020 günü 09:45 - 09:50 arası
2. Satış Günü : 19/10/2020 günü 09:45 - 09:50 arası
Satış Yeri : GÜLŞEHİR ADLİYESİ l. KAT KAFETERYA SALONU
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir Gülşehir Hacılar köyü üçarkaç mevkii 105 ada 18 parselde kayıtlı 4.600 m2 tarla olup 1367 m2 si üzerinde Teiaş'ın daimi irtifak hakkı bulunan kuru tarım yapılabilen tarla.
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 6.900,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Teiaş irtifak hakkı
1. Satış Günü : 17/09/2020 günü 09:55 - 10:00 arası
2. Satış Günü : 19/10/2020 günü 09:55 - 10:00 arası
Satış Yeri : GÜLŞEHİR ADLİYESİ 1.KAT KAFETERYA SALONU
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir-Gülşehir Hacılar köyü Kaklık mevkii 101 ada 66 parselde kayıtlı 11.750 m2 kuru tarım yapılabilen tarla
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 11.750,00 TL KDV Oranı :%18 Kaydındaki Şerhler : Satılamaz şerhli
1. Satış Günü : 17/09/2020 günü 10:10- 10:15 arası
2. Satış Günü : 19/10/2020 günü 10:10- 10:15 arası
Satış Yeri : GÜLŞEHİR ADLİYESE 1. KAT KAFETERYA SALONU
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir Gülşehir Hacılar köyü bucak mevkii 128 ada 82 parsede kayıtlı. 3.600 m2 sulu tarıma uygun tarla.
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 12.600,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Satılamaz şerhli
1. Satış Günü : 17/09/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 19/10/2020 günü 10:15- 10:20 arası
Satış Yeri : GÜLŞEHİR ADLİYESİ KAFETERYA SALONU
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir Gülşehir Hacılar Köyü Seki mevkii 101 ada 86 parselde kayıtlı, 39250 m2 miktarlı, 8105 ve 5500 m2 üzerinde Teiaş'ın irtifak hakkı bulunan kuru tarım yapılan tarla.
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 11.775,00 TL KDV Oranı : %l8 Kaydındaki Şerhler : Teiaş irtifak hakkı
1. Satış Günü : 17/09/2020 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 19/10/2020 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : GÜLŞEHİR ADLİYESİ 1. KAT KAFETERYA SALONU
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir Gülşehir Hacılar köyü Bucak mevkii 130 ada 25 parselde kayıtlı 2000m2kuru tarım yapılabilen tarla.
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 3.000,00 TL KDV Oranı :%18 Kaydındaki Şerhler : Satılamaz şerhli
1. Satış Günü : 17/09/2020 günü 10:25- 10:30 arası
2. Satış Günü : 19/10/2020 günü 10:25 - 10:30 arası
Satış Yeri : GÜLŞEHİR ADLİYESİ 1.KAT KAFETERYA SALONU
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir Gülşehir Hacılar köyü Bucak mevkii 128 ada 64 parselde kayıtlı 2600 m2 sulu tarıma uygun tarla.
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 9.100,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Satılamaz şerhli
1. Satış Günü : 17/09/2020 günü 10:30- 10:35 arası
2. Satış Günü : 19/10/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : GÜLŞEHİR ADLİYESİ 1.KAT KAFETERYA SALONU
11 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir ili Gülşehir ilçesi Hacılar köyü Köyiçi mevkiinde, tapu kaydında 151 ada 1 parselde 334 m2 avlulu kargir ev ve avlusu olarak kayıtlı, arsa üzerinde 41-50 yaş aralığında, ieki katlı yığma kargir bina vardır, dış cephesi sıva üstü boyalıdır, zemin katı kiler ve depo amaçlı kullanılmaktadır, birinci kat konut olarak kulanılmaktadır, pencereler PVC doğrama ve demir korumalıdır, kartaştan harç ve sıvasız olarak yapılmış avlu duvarı ile çevrilidir. doğu, batı ve kuzey yönlerde yola cephelidir.
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 98.328,00 TL KDV Oranı : %l8 Kaydındaki Şerhler : Satılamaz şerhli
1. Satış Günü : 17/09/2020 günü 10:35 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 19/10/2020 günü 10:35 - 10:40 arası
Satış Yeri : GÜLŞEHİR ADLİYESİ 1. KAT KAFETERYA SALONU
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir Gülşehir Hacılar köyü bucak mevkii 130 ada 26 parselde kayıtlı 2.000m2 kuru tarım yapılabilen tarla.
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 3.000,00 TL KDV Oranı :%18 Kaydındaki Şerhler : Satılamaz şerhli
1. Satış Günü : 17/09/2020 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 19/10/2020 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : GÜLŞEHİR ADLİYESİ 1. KAT KAFETERYA SALONU
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir Gülşehir Hacılar köyü bucak mevkii 128 ada 30 parselde bağ ve kavaklık olarak kayıtlı 2.600 m2, taşınmaz üzerinde kesime gelmemiş 15 adet kavak ağacı mevcuttur.
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 14.500,00 TL KDV Oranı :%18 Kaydındaki Şerhler : Satılamaz şerhli
1. Satış Günü : 17/09/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 19/10/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : GÜLŞEHİR ADLİYESİ 1.KAT KAFETERYA SALONU
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir Gülşehir Hacılar Köyü Saysın mevkii 121 ada 64 parselde kayıtlı 1.150 m2 miktarlı kuru tarım yapılabilen tarla.
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 1.150,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Satılamaz şerhli
1. Satış Günü : 17/09/2020 günü 10:50 -10:55 arası
2. Satış Günü : 19/10/2020 günü 10:50-10:55 arası
Satış Yeri : GÜLŞEHİR ADLİYESİ 1. KAT KAFETERYA SALONU
15 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir Gülşehir Hacılar köyü saysın mevkii 122 ada 49 parselde kayıtlı 588 m2, üzüm onçaları bakımsızlıktan çürümüş halde, bu haliyle kuru tarım yapılabilecek tarla olarak kullanılabilir durumda bağ.
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 588,00 TL KDV Oranı :% 18 Kaydındaki Şerhler : Satılamaz şerhli
1. Satış Günü : 17/09/2020 günü 10:55 - 11:00 arası
2. Satış Günü : 19/10/2020 günü 10:55 - 11:00 arası
Satış Yeri : GÜLŞEHİR ADLİYESİ 1.KAT KAFETERYA SALONU
16 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir Gülşehir Hacılar köyü Üçarkaç mevkii 104 ada 83 parselde kayıtlı 11.250 m2 kuru tarım yapılabilen tarla.
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 16.875,00 TL KDV Oranı : %l8 Kaydındaki Şerhler : Satılamaz şerhli
1. Satış Günü : 17/09/2020 günü 11:05 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 19/10/2020 günü 11:05 - 11:10 arası
Satış Yeri : GÜLŞEHİR ADLİYESİ 1.KAT KAFETERYA SALONU
17 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Hacılar Köyü Köyiçi mevkii 150 ada 4 parselde kargir ev ve arsası olarak tapuda kayıtlı 244 m2 miktarında, imar planı olmayan, batı ve güney yönlerinde yola cephesi olan, alt ve üst yapı hizmetlerinden yararlanabilir durumda, zemin katta tamamı 192 m2 miktarlı dört ayrı bölümden ibaret dükkan.garaj.depo amaçlı kullanılan, birinci katta 208 m2 miktarlı konut olarak kullanılan 31-40 yaş aralığında bir adet iki katlı yığma kargir bina vardır, dış ve iç cephe sıva üstü boyalıdır, zemin kat kapıları demir diğerleri ahşap doğrumadır pencereler PVC doğrama ve demir korumalı, kiremit çatı örtülü taşınmaz.
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 197.830,00 TL KDV Oranı :%18 Kaydındaki Şerhler : Satılamaz şerhli
1. Satış Günü : 17/09/2020 günü 11:10-11:15 arası
2. Satış Günü : 19/10/2020 günü 11:10- 11:15 arası
Satış Yeri : GÜLŞEHİR ADLİYESİ 1.KAT KAFETERYA SALONU
18 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir-Gülşehir-Çayır mahallesi 145 ada 44 parselde 194 m2 arsa olarak kayıtlıdır, kısmen yolda kısmen de yeşil alanda kalmaktadır, konut yada ticari alanda kalmadığından üzerine bina yapılması mümkün bulunmamaktadır.
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 29.100,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Satılamaz şerhli
1. Satış Günü : 17/09/2020 günü 11:15- 11:20 arası
2. Satış Günü : 19/10/2020 günü 11:15- 11:20 arası
Satış Yeri : GÜLŞEHİR ADLİYESİ 1.KAT KAFETERYA SALONU
19 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir Gülşehir Hacılar köyü bucak mevkii 128 ada 73 parselde kayıtlı 3.550 m2 sulu tarıma uygun tarla.
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 12.425,00 TL KDV Oranı :%18 Kaydındaki Şerhler : Satılamaz şerhli
1. Satış Günü : 17/09/2020 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 19/10/2020 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : GÜLŞEHİR ADLİYESİ 1.KAT KAFETERYA SALONU
20 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir Gülşehir Hacılar Köyü Karakuzuluk mevkii 113 ada 206 parselde kayıtlı 28.750 m2 maktarında kuru tarım yapılabilen tarla.
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 28.750,00 TL KDV Oranı :%18 Kaydındaki Şerhler : Satılamaz şerhli
1. Satış Günü : 17/09/2020 günü 11:25 - 11 :30 arası
2. Satış Günü : 19/10/2020 günü 11:25 - 11:30 arası
Satış Yeri : GÜLŞEHİR ADLİYESİ KAFETERYA SALONU 1.KAT
21 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir-Gülşehir-Hacılar köyü Boğazağılı mevkii 101 ada 1 parselde kayıtlı 28.550 m2 kuru tarım yapılan tarla
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 42.750,00 TL KDV Oranı :%18 Kaydındaki Şerhler : Satılamaz şerhli
1. Satış Günü : 17/09/2020 günü 11:35 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 19/10/2020 günü 11:35 - 11:40 arası
Satış Yeri : GÜLŞEHİR ADLİYESİ 1.KAT KAFETERYA SALONU
22 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir Gülşehir Hacılar köyü saysın mevkiinde 123 ada 76 parselde kayıtlı, 1.400 m2, bakımsızlıktan üzüm omçaları çürümüş halde olan, bu haliyle kuru tarım yapılabilecek tarla olarak kullanılabilir durumda bağ.
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 2.100,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Satılamaz şerhli
1. Satış Günü : 17/09/2020 günü 11:45 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 19/10/2020 günü 11:45 - 11:50 arası
Satış Yeri : GÜLŞEHİR ADLİYESİ 1.KAT KAFETERYA SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/8 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 20/07/2020
İLAN
YOL YAPTIRILACAKTIR
GÜLŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KIZILIRMAK VE NEVŞEHİR CADDESİ KALDIRIM YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi : 14
Yasal Kapsam : 13 b/2
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 2. adım 270.489,00 - 2.254.192,00
Yeterlik Kriterleri İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım ... - 4.545.236,30
İş Deneyimi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım ... - 90.904.726,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birine kadar
İhale Kayıt Numarası : 2018/117770
1-İdarenin
a) Adresi : Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi Gülşehir/NEVŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3844113003 - 3844113905
c) Elektronik Posta Adresi : gulsehirbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kızılırmak ve Nevşehir caddesi 4 cm kalınlığında gül kurusu renginde andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması 30cmxserbest boy(3537 m2),15x20x50cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerinde döşenmesi (1,226 mt) yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kızılırmak ve Nevşehir Caddesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karavezir Mah. Kızılırmak Cad. No:2 GÜLŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 29.03.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) Alt Yapı İşleri V. Grup Karayolları İşleri (Altyapı+Üstyapı) Benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fen işleri müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.İLAN
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (DHMİ)

KONU: KAPADOKYA HAVALİMANI BÜFE MAHALLİ KİRALAMA İHALE İLANI 
1. Kapadokya Havalimanı dış hatlar giden yolcu arınmış salonunda bulunan Z.085 no' lu 4,3 m2' lik büfe mahalli KDV dahil 800.-TL / m2 / Ay (Sekiz Yüz Türk Lirası) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale yolu ile ihale edilerek 31.12.2018 tarihine kadar kiraya verilecektir.
2. Söz konusu mahalle ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Kapadokya Havalimanı Müdürlüğünden KDV dâhil 100.-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.
3. İhaleye katılmak isteyenler 3.000.-TL (Üç Bin Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir.
4. Kiralanacak mahalle talip olanlar 29/03/2018 günü saat 14:00' e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
5. İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.
6. Söz konusu mahal ile ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.
7. İhale 29/03/2018 günü saat 14:30' da Kapadokya Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.
8. Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler 06560 Yenimahalle / Ankara
Tel: 0 312 204 22 97 Faks: 0 312 212 54 22


İLAN
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (DHMİ)
         KONU: KAPADOKYA HAVALİMANI TERMİNAL BİNASI DIŞ HATLAR GİDEN YOLCU SALONLARINDA 3 ADET MASAJ KOLTUĞU VE 2 ADET ŞARJMATİK MAHALLİ KİRALAMA İHALE İLANI
      1. Kapadokya HavalimanıTerminal binası;
      - Dış hatlar giden yolcu salonunda 2 adet masaj koltuğu, 1 adet şarjmatik
      - Dış hatlar giden arındırılmış yolcu salonunda 1 adet masaj koltuğu, 1 adet şarjmatik cihazı yerinin beheri KDV hariç aylık 250,00 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12. 2018 tarihine kadar kiraya verilecektir.
      2. Sözkonusu hizmete ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi Kapadokya Havalimanı Müdürlüğünden KDV dahil 100.-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.
      3. İhaleye iştirak edecekler 2.000,00 - TL (İki Bin Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir.
      4. Kiralanacak hizmete talip olanlar 20/03/2018 günü saat 14.00'e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
      5. İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.
      6. Söz konusu hizmet ile ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.
      7. İhale 20/03/2018 Çarşamba günü saat 14.30'da DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.
      8. Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
      Adres : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No:32 Etiler 06560 Yenimahalle / ANKARA
      Tel : 0312 204 22 97 / 0 384 421 44 55 Faks : 0312 212 54 22 / 0 384 421 44 51


İLAN

KAPADOKYA HAVALİMANIMIZDA 2018 YILINDA HİZMET ARAÇLARI VE KUVVET SANTRALİNDE KULLANILMAK ÜZERE 20000 LT MOTORİN-EURO DİZEL, 5000 LT KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) KAPADOKYA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ


         Kapadokya Havalimanımızda 2018 yılında hizmet araçları ve kuvvet santralinde kullanılmak üzere 20000 LT Motorin-Euro Dizel, 5000 LT Kurşunsuz Benzin 95 oktan alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:    
         
 İhale Kayıt Numarası       : 2018/88823
         1-İdarenin
a) Adresi                               : TUZKÖY MAHALLESİ 50400 GÜLŞEHİR/NEVŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası    : 3844214455 - 3844214451
c) Elektronik Posta Adresi       : huseyinkursat.tatli@dhmi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
      2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı         : Motorin-Euro Dizel 20.000 LT- Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 5.000 lt Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                          : DHMİ Kapadokya Havalimanı akaryakıt depoları.
c) Teslim tarihi                        : İhale konusu malın teslimatı İdarenin siparişini izleyen 48 saat içerisinde İdarenin ihtiyaç duyduğu miktar kadar partiler halinde yapılacaktır. 01.05.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında İdarenin talebi doğrultusunda teslim işlemleri gerçekleştirilecektir.
      3-İhalenin
a) Yapılacağı yer                      : DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü Teknik                                                 Blok Toplantı Salonu Gülşehir / NEVŞEHİR
b) Tarihi ve saati                      : 20.03.2018 - 10:30       
      4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
      4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
      4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
  1- İhaleye katılacak Akaryakıt Dağıtım Şirketleri; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan almış olduğu, ihalenin yapılacağı tarihte geçerliği devam eden ''Dağıtıcı Lisansı''nın noter tasdikli suretinin veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
  2- İhaleye katılacak Akaryakıt bayileri: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yetki verdiği " Dağıtıcı Lisansına sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair ihalenin yapılacağı tarihte geçerliliği devam eden " Bayilik Lisansı" nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
   3- İhaleye katılacak olan akaryakıt pompa satış istasyonları; herhangi bir akaryakıt dağıtım şirketinden ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca almış olduğu akaryakıt pompa satış istasyonu Bayilik Belgesi ve Akaryakıt İstasyonu İşletim Ruhsatının noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
   4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.    4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
   4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
   5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.    6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
   7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
   7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü Mali İşler Şefliği adresinden satın alınabilir.
   7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
   8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü Genel Evrak Birimi Gülşehir/NEVŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
   9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
   10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
   11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
   12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
   13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İLAN
GÜLŞEHİR MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR1- Nevşehir İli Gülşehir İlçesinde bulunan ve yukarıdaki tabloda yer alan 8 (sekiz) adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yine hizasında gösterilen tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır
2- İhaleler Gülşehir Malmüdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3- İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneği veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, yasal yerleşim yeri belgesini (ikametgah), geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya bankaca ve özel finans kurumlarınca verilen (teminat mektuplarının geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) geçici teminat makbuzunu, vekaleten katılacakların ayrıca vekâletname aslını veya noter tasdikli örneğini Tüzel kişiler ise ayrıca, kayıtlı olduğu yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.
4- İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
5- Hazinece satış yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. Satışı yapılan taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, satış bedeli belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, dışında 1.000,00 TL'yi geçen taşınmazların, talep edilmesi halinde bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte taksitlendirme yapılabilecektir.
6- Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Gülşehir Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz görlebilir.
7- Geçici teminat bedeli Gülşehir Malmüdürlüğü veznesine yatırılabilir.
8- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden ve 0 384 411 30 92 numaralı telefondan öğrenilebilir.
İlan olunur.
İLAN
GÜLŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAPALI PAZAR YERİ MÜRACAAT DUYURUSU

      Gülşehir İlçe Pazarı kapalı yerine taşınacak olup, yer tahsisi için başvuru şekli ve şartları aşağıda belirtilmiştir.
            1- Yeni Pazar yeri; Karavezir Mahallesi Çevre yolu Caddesi üzerinde bulunan kapalı ve açık Pazar yeri olarak belirlenen yerde Perşembe günleri kurulacaktır.
           2- Kapalı Pazar alanı 65 adet satış yerinden oluşmaktadır. Üretici için %20 kontenjan ayrılmıştır. Açık Pazar alanı ise 94 satış yerinden oluşmaktadır.
            3- Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aranacak şartlar.
   a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek,
   b) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak,
   c) Vergi mükellefi olmak,
   ç)Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı verilmemiş olmak,
   d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak
      4- Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır:
   a) Sebze veya meyve üreticisi olmak,
   b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak,
   c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı verilmemiş olmak,
   ç) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.
      5- Satış yeri talebinde bulunanlar,
Ek-1'de yer alan dilekçe ile birlikte başvurulur. Dilekçeye
      a) Kimlik fotokopisi,
      b) Tahsise ilişkin ilan tarihinden önceki bir yıl içinde tahsisin iptal edilmediğine ilişkin imzalı taahhütname,
      c) İlgili meslek odasına/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge,
      ç) Adli sicil kaydına ilişkin beyanı,
      d) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf eklenir.
      6- Başvurular 26/01/2018 günü Saat 17.00'ye kadar Gülşehir Belediyesine yapılacaktır.
      7- Yer tahsisine hak kazananların kura işlemi 02.02.2018 tarihinde saat 14.00'de
      Belediyemiz düğün salonunda yapılacaktır.
      Pazar esnaflarına ve üreticilerimize ilanen duyurulur.17.01.2018
Vahdi ARISOY Gülşehir Belediye Başkanı 
   iLAN TARİHİ: 17.01.2018

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam34
Toplam Ziyaret177435
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar12.070212.1185
Euro13.587613.6420
Hava Durumu
Saat
Hakkımızda